Гидроциклондар, сепараторлар

gidrociclon
Гидроциклон суды ірі бөлшектерден, абразивтік материалдардан, құмнан, әйнектен немесе басқалардан бастапқы тазалау үшін қызмет етеді.
Одан басқа, гидроциклон өндірістік суағарларды тазалау үшін, атап айтқанда ағызудың алдында арнайы тазалау қажет болатын, не айналмалы пайдалануға қайтарумен жабдықты пайдаланудың технологиялық процестерінде сәтті қолданылуы мүмкін. Гидроциклон осындай тапсырмаларды шешу үшін оңтайлы. Тазалау әдісі айтарлықтай қарапайым: ортадан тебуші күштің әсерімен айналдыратын қимылдар кезінде тығыздықтары әртүрлі заттардың бөлінуі орын алады.
Гидроциклон тазалаудың жеке торабы ретінде де, бірізді жалғанған бірнеше гидроциклоннан тұратын жүйелерде де пайдаланылуы мүмкін. Гидроциклондар конструкцияның қарапайымдылығының арқасында қолайлы және ұзақ уақыт бұзылмайды. Құрылғының жұмыс беті жоғары тозуға төзімділікке, ал механизмі – ұзақ пайдалану мерзіміне ие.
Гидроциклондардың негізгі құндылықтары – жоғары өнімділік және үлкен емес габариттік көлемдері. Гидроциклондар тұндырғыштармен салыстырғанда орнату үшін көлемді алаңдарды талап етпейді.
Қысымды гидроциклондар – суды қатты ластардан тазалау суды тангенциалды жіберудің арқасында айналатын ағымда пайда болатын ортадан тебуші күштің әсерінен жүргізілетін аппараттар. Су ағыны гидроциклоннан кейін қалдық қысымға ие, ол жалпы алғанда тазалау құрылыстарының құрастырылуын жеңілдетеді.
Қысымсыз гидроциклондар – суды тазалау ластардың бөлшектерінің олардың бірігулерінің нәтижесінде іріленуі үшін жағдайлар жасалынатын айналатын ағымда жүргізілетін аппараттар. Қысымсыз гидроциклондар ірі бөлшектерді жою үшін пайдаланылады және негізгі ластарды жоюға арналған тазалаудың бірінші деңгейі ретінде, сонымен қатар өнеркәсіптік ағын суларды тазалау құрылыстарында құмтұтқыштар ретінде қолданылуы мүмкін. Оларды қолдану әсіресе коагулянтталған тұнбаларды жою үшін ерекше тиімді.

 Гидроциклондардың артықшылықтары:

  • көлемдерінің кішілігіне қарамастан жоғары өнімділік
  • 1,0 г/дм3 асатын үлес салмаққа ие қатты тұнбаларды бөлу рейтингі – 20 мкм дейін (мультициклон)
  • айналып тұратын механизмдердің жоқтығы, процесс суды тангенциалды енгізу есебінен жүзеге асырылады;
  • шағын автоматтандырылған қондырғыларды жасау мүмкіндігі;
  • қарапайым орнату және пайдалану.

Құмтұтқыштар

Құмтұтқыштар минералды шығу тегі ластарды, ең алдымен ірілігі 0,2 мм асатын құм бөлшектерін ұстап қалуға арналған.
Құмтұтқыштардың әрекет ету қағидасы сұйықтық ағынындағы қатты ауыр бөлшектердің қозғалу жылдамдығын өзгертуге негізделген.
Құмтұтқыштар судың тік сызықты немесе шеңберлі қозғалыстарымен сұйықтық көлденең бағытта жылжитын көлденең құмтұтқыштарға, сұйықтың тігінен жоғарғы жылжитын тік құмтұтқыштарға, және су бұрамалы (үдемелі-айналмалы) қозғалатын құмтұтқыштарға бөлінеді. Соңғылары, бұрамалы қозғалысты жасау тәсіліне байланысты тангенциалды және желдеткіш болып бөлінеді.